Skriv ut den här sidan

Aktuella forskningsstudier

Vi jobbar ständigt med att förbättra beroendevården.

 I detta ingår att hitta nya metoder för behandling av riskbruk, skadligt bruk och beroende.

Aktuella forskningsstudier

Behandlingsstudie för kvinnor med alkoholberoende och posttraumatiskt stressyndrom

På EWA-mottagningen Beroendecentrum Stockholm genomförs nu en behandlingsstudie för kvinnor med alkoholberoende och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 

Behandling av ADHD vid långvarigt bruk av amfetamin

Magnus Huss-mottagningen vid Karolinska Institutet startar ett forskningsprojekt för att undersöka effekten av Metylfenidat på ADHD-symtom hos personer med ADHD och samtidigt amfetaminberoende. 

Spelfrihet tillsammans och Anhörigstudien

Karolinska Institutet genomför en forskningsstudie "Spelfrihet tillsammans" som undersöker Internetbehandling för personer med spelproblem och deras anhöriga. De genomför också en studie "Anhörigstudien" för anhöriga till personer med spelproblem.

Ärftliga riskfaktorer för missbruk och beroende

På Magnus Huss-mottagningen genomförs en studie som vänder sig till personer som använder eller tidigare i livet använt amfetamin regelbundet. Syftet är att få ökad kunskap om ärftliga riskfaktorer för att utveckla beroende. 

Senast ändrad: 2016-05-13