Skriv ut den här sidan

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du som patient, brukare eller närstående tycker om den vård vi ger. Det hjälper oss att förbättra våra rutiner och metoder. 

Vänd dig i första hand till den verksamhet där du fått vård

Du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på vården. Det ska du i första hand göra till den aktuella verksamheten eller mottagningen. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Du kan vara anonym om du vill, men tänk då på att du inte kan få något svar. 

När du lämnat dina synpunkter bör verksamheten omgående bekräfta att de tagit emot dessa. Du ska få svar inom fyra veckor men undantagsvis kan det, i ärende som kräver mer utredning, ta något längre tid. Om du är under 18 år försöker vi alltid svara tidigare än fyra veckor. Svaret ska vara formulerat så att du förstår det.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

Patientvägledare

Du kan även vända dig med dina synpunkter eller klagomål till patientvägledaren i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Skriv då ett brev, kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig tillbaka. Vill du inte ha ett svar kan du skicka dina synpunkter anonymt.

Skicka brevet till: 

Stockholms läns sjukvårdsområde 
Patientvägledare
Box 45436
104 31 STOCKHOLM

Du kan också ringa till patientvägledaren på tel. 08-123 400 40.

Senast ändrad: 2017-11-02