Skriv ut den här sidan

För dig som är närstående

Även du som har en närstående med beroendeproblem kan få hjälp hos oss.

Närstående kan vara till exempel make eller maka, barn, föräldrar, syskon, sambo eller särbo, nära vän eller arbetskamrat. 

Sekretess

På grund av patientsekretessen får vi inte diskutera din närståendes behandling med dig. Din närstående kan dock lämna sitt samtycke till det och då går det naturligtvis bra. Då är du också välkommen till mottagningen och kan få vara med på möten som gäller din närståendes vård om han/hon vill det. 

Vill din närstående inte att du ska vara delaktig i hans/hennes behanding så kan vi tyvärr inte dela information med dig. Du kan dock alltid vända dig till någon av de organisationer för närstående som finns, se rubriken Stödorganisationer i menyn till vänster.

Metadonprogrammets anhörigträffar 

För dig som är närstående till en person som får behandling i Beroendecentrum Stockholms Metadonprogram. Där ingår de som får behandling med metadon eller subutex/subuxone.

Träffarna gäller även anhöriga till subutex/suboxonebehandlade på lokala mottagningar samt de som får behandling via Kriminalvården det vill säga ITOK (Integrerat Team för opiatberoende kriminalvårdspatienter). ITOK utreder, behandlar och koordinerar insatserna från Kriminalvården, socialtjänsten och Beroendecentrum Stockholm. 

Med närstående menas make/maka, sambo/särbo, barn (vuxna), arbetskamrater eller annan som patienten bedömer som närstående. 

Anhörigprogrammets mål är att försöka avlasta dig som närstående och hjälpa dig att komma vidare. I programmet får du även information om beroendeutveckling, läkemedelassisterad behandling och vad Beroendecentrum Stockholm kan erbjuda för hjälp.

Här är några av punkterna som ska diskuteras under våren 2016:

  • Vad Beroendecentrum Stockholm kan erbjuda
  • Information om metadon/Subutex/Suboxone behandling
  • Personlighet - personlighetsstörning
  • Medberoende, skam och skuldkänslor
  • Acceptans och förhållningssätt

Är du intresserad av Metadonverksamhetens anhörigprogram så är du välkommen att kontakta Urban Granström, telefon 08-123 471 54.

Neuropsykiatriska tillstånd och beroende

Magnus Huss-mottagningen inom Beroendecentrum Stockholm ger varje termin en föreläsningsserie om ADHD och andra neuropsykiatriska tillstånd. Föreläsningarna är till för patienter inom Beroendecentrum som har neruopsykiatriska tillstånd och deras närstående. Ingen föranmälan krävs. Du kan läsa mer i deras programfolder på sidan här till höger.

Vill du veta mer om informationsträffarna är du välkommen att kontakta Magnus Huss-mottagningen. Kontaktuppgifter och öppettider hittar du på 1177 Vårdguiden. 

Senast ändrad: 2016-02-11