HBTQ-certifierade mottagningar inom Beroendecentrum Stockholm

HBT mottagningen och Maria Ungdom Ungdomsmottagning är sedan tidigare HBT-certifierade av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter). Certifieringen kan förnyas efter tre år. Nu är dessa mottagningar omcertifierade.  

Målet med HBTQ-certifieringen av mottagningarna är att särskilt skapa en miljö där alla kan känna sig inkluderade och välkomna.

– Omcertifieringen bekräftar att vårt arbete med att erbjuda vård och bemötande utifrån patientens fokus och behov fortsätter att utvecklas i rätt riktning, säger sektionschef Nadja Eriksson.

RFSL har från och med i år valt att inkludera även queer-gruppen i sitt arbete.

– Genom HBT mottagningen har vi möjligheter att fånga upp grupper som annars drar sig för att söka vård. Patienterna upplever att det är lättare att söka beroendevård vid en specialiserad HBT-mottagning eftersom det blir mer fokus på beroendeproblemet och mindre uppmärksamhet kring sexuell identitet, säger Emma Stavenow Palmefors.

Deltagare i certifieringen för Beroendecentrum Stockholms räkning är Nadja Eriksson, Carina Heidenfors, Emma Stavenow-Palmefors, Anna Gustafsson, Lisa Herrman och Fatima Tajik.

– Det är väldigt viktigt för oss alla att jobba med beroendeproblematik i HBTQ-gruppen men också att vi håller nivån gällande bemötande, kompetens och kvalitet, säger Emma Stavenow Palmefors.

Genom HBTQ-certifieringen får mottagningarna både kunskap och verktyg för det fortlöpande arbetet.

– Genom att delta i omcertifieringen får vi också uppdaterad information om förändringar i exempelvis lagar, aktuella strömningar och ny forskning, säger Emma Stavenow Palmefors.

Certifieringen är ett kvitto på att systematiskt arbete genomförts. Och certifieringen blir därmed ett hjälpmedel i synliggörandet.

 

Publicerad 2015-04-28