Järva beroendemottagning

Den 1/6 byter verksamheten vid Rinkeby-Kistamottagningen namn till Järva beroendemottagning. Vi utökar samtidigt vårt behandlingsutbud och kan även erbjuda hjälp till dig som har problem med spelberoende.

På Järva beroendemottagning erbjuder vi råd, stöd och hjälp till dig som har problem med alkohol, narkotika och läkemedel. Nytt är att vi utökar vårt behandlingsutbud. Vi kan nu även erbjuda hjälp till dig som har problem med spelberoende. Även du som har en närstående med beroendeproblem kan få hjälp hos oss.

– Fördelen med Järva beroendemottagning är att vi kan erbjuda fler behandlingsalternativ och än mer individualiserad behandling. Järva beroendemottagning vänder sig till personer som bor i Järva-området men alla andra är också välkomna att söka hjälp hos oss, säger Maija Segle-Konstenius som är sektionschef inom Beroendecentrum Stockholm.

Järva beroendemottagning finns på Kista Gårds väg 3 i Kista.

Verksamheten vid All-teamets ska fortsättningsvis samlokaliseras med Järva beroendemottagning. Om du behöver hjälp är du därför välkommen att kontakta Järva beroendemottagning.

Du som vill ha hjälp

Du som vill ha råd, stöd och hjälp är välkommen att kontakta oss. Du kan ringa direkt till mottagningen och boka en tid. Men du kan även kontakta oss via 1177 Mina vårdkontakter.

Varmt välkommen!

 

Publicerad 2018-05-29