Maria Ungdom fyller 50 år

Maria Ungdom har hjälpt ungdomar med deras problem med alkohol och andra droger och deras psykiska ohälsa i 50 år. Det framgångsrika arbetssättet har inspirerat kommuner i länet att starta flera så kallade Mini-Marior. Även de nya satsningarna på att nå unga vuxna upp till 25 år har startats med framgång.

Helena von Schewen, sektionschef för Maria Ungdom. Foto: Yanan Li

Maria ungdoms 50-årsjubileum uppmärksammas med ett symposium där framstående forskare inom området ungdomar och skadligt bruk av alkohol och andra droger delar med sig av sina erfarenheter och insikter. H. M. Drottning Silvia närvarar vid symposiet.

– Vi erbjuder hjälp utifrån ungdomarnas behov och förutsättningar. Det känns bra att vi kan hjälpa så många. Medarbetarna har ett fantastiskt engagemang och stort hjärta, det är de som gör Maria Ungdom till vad det är idag, säger Helena von Schewen, sektionschef för Maria Ungdom.

Under 2015 sökte cirka 4 500 ungdomar hjälp på någon av Maria Ungdoms olika verksamheter. Maria Ungdom samverkar med länets samtliga kommuner och har tillsammans utvecklat lokala så kallade Mini-Marior. Verksamheten är en förebild för liknande verksamheter i hela landet.

– Vårt arbete på Maria Ungdom har alltid byggt på samverkan med socialtjänsten och det vill vi gärna fortsätta med. Och att andra nu har inspirerats av vårt framgångsrika koncept är positivt för ungdomar också runtom i landet, säger Helena von Schewen.

Maria Ungdom arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten. I detta ingår att hitta nya sätt att nå fler ungdomar, utökat behandlingsutbud och ökad satsning på forskning. För att bättre nå unga vuxna upp till 25 år startades Livsstilsmottagningen, Maria Ungdom Vasa och Järva Unga specialistcenter.

Publicerad 2016-09-15