Mini-Maria Stockholm

Den 1/6 2015 flyttar Mini-Maria Stockholm in i lokaler på Rosenlundsgatan 44 B, 1 tr. i Stockholm. Vi ska samlokaliseras med socialtjänsten "Framtid Stockholm". Tanken med samlokaliseringen är att barn, ungdomar och familjer ska kunna ta del av olika former och insatser på ett mer samordnat sätt. Man kommer också att kunna möta behovet av tidiga insatser på ett effektivare sätt.      

Mini-Maria Stockholm ska samlokaliseras med socialtjänsten ”Framtid Stockholm”. Den 1 januari 2014 startade en ny enhet inom socialförvaltningen: ”Framtid Stockholm”. Den nya enheten är en sammanslagning av verksamheter som arbetar med öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar. Verksamheterna är:

  • Maria Ungdomsenhet (Mini-Maria Stockholm) 
  • Ungdomsjouren och Socialtjänsten
  • BAS (ungdomstjänst, särskilt kvalificerad kontaktperson samt akut- och stödboende)
  • PLUS (föräldrautbildning)


Samverkan med andra aktörer är oerhört viktigt. Tanken med samlokaliseringen är att barn, ungdomar och familjer ska kunna ta del av olika former och insatser på ett mer samordnat sätt. Man kommer också att kunna möta behovet av tidiga insatser på ett effektivare sätt.  

Mini-Maria Stockholm finns kvar på Friskvårdsvägen 4, i Stockholm till och med den 29/5-2015. Du når oss på samma telefonnummer som tidigare. 

Publicerad 2015-05-21