Ombyggnationen av Beroendeakutens entré

Hösten 2015 startade Locum ombyggnationen av entrén till Läns- och Beroendeakuten. Ombyggnationen är nu klar. Patienter och besökare får nu ett bättre mottagande genom ökad integritet. Men genom ombyggnationen får också personalen förbättrad arbetsmiljö.

Utvändigt har Beroendeakutens entré fått ett tak och detta ger ett bättre mottagande för de patienter som söker vård hos oss. Invändigt har även nya ytor skapats för att säkerställa ökad integritet för patienterna men också för att främja en bra arbetsmiljö för personalen.

– Det var verkligen en behövlig, och av personalen en efterlängtad ombyggnad. Nu är entrén större och mer skyddande för våra patienter. De behöver inte stå ute i regn och rusk när de kommer till oss. Dessutom är de mindre utsatta för insyn. Även polis och ambulanspersonalen har uppmärksammat den bättre arbetsmiljön, säger Frans Venizelos, biträdande sektionschef och säkerhetssamordnare på Beroendecentrum Stockholm.

Enligt Carolina Fetisova, projektledare på Locum, finns det alltid utmaningar med att bygga samtidigt som verksamheten är i full gång men projektet har kunnat färdigställas utan alltför stora förseningar och störningar för verksamheten.

Publicerad: 160811

Publicerad 2016-08-11