Sniffning/boffning

Att sniffa eller boffa innebär att andas in gaser. När gaserna når din hjärna utsätts den för syrebrist och du får ett rus. 

Din hjärnan och alla andra organ i din kropp påverkas av den här syrebristen. Sniffning och boffning är väldigt skadligt, redan vid ett enstaka tillfälle kan du drabbas av avsvimning eller överdos.

Sniffning och boffning innebär att du drar in ångor i lungorna. Där tas de upp av blodet och förs runt i kroppen. Ångorna når snabbt hjärnan, så ruset kommer ganska direkt. Efter 10 till 15 inandningar är ruset kraftigt.

Så påverkas din kropp av sniffning  

Gaserna du andas in gör så att syret inte kan transporteras i blodet. Hela kroppen drabbas därför av syrebrist. När det syrefattiga blodet når hjärnan kan du därför drabbas av hallucinationer.

Syrebristen påverkar inte bara din hjärna. Resten av kroppen stressas av syrebristen och adrenalin pumpas ut i kroppen. Hjärtat hamnar under hård press och du kan få rubbningar i hjärtrytmen och till och med drabbas av hjärtstillestånd.

En överdos kan leda till medvetslöshet. Om boffning eller sniffning kombineras med alkohol eller andra droger ökar också risken för överdos eller medvetslöshet. Ett långvarigt användande kan ge hjärnskador, skador på lever, njurar och andra organ.

Symptom på att du har sniffat eller boffat är minskad muskelkontroll, sämre reflexer, skrattattacker, hallucinationer, hosta, rinnande näsa, huvudvärk, trötthet och lättretlighet. Huvudvärk, sömnproblem, frossa och kramper kan vara tecken på abstinens.

Källor 

  • Giftinformationscentralen
  • 1177.se