För dig som vill ta nästa steg i din chefsroll

Du som är chef och har ett högt engagemang med goda ledarskapsförmågor har möjlighet att gå utvecklingsprogrammet "Topp 15 ".

Målet med Topp 15-programmet är att attrahera flera chefer att bli verksamhetschefer. Det gör vi genom att skapa möjligheter att utveckla kunskaper och förmågor kopplat till rollen.

Ledarutvecklingsprogrammet sträcker sig över ett år och omfattar 12 seminarieträffar. Varje deltagare har en verksamhetschef som mentor som de följer under utbildningstiden. I programmet ingår också coachning till deltagarna.

Den första kursen startade i december 2016. I varje kurs går 15 deltagare från olika verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Kontakta HR-avdelningen på Stockholm läns sjukvårdsområde om du vill veta mer.