Specialistutbildning för sjuksköterskor i psykiatrin

Vi erbjuder specialistutbildning för sjuksköterskor inom psykiatrins akut- och heldygnsvård (SUS-utbildning).

Vidareutbilda dig på arbetstid

Går du SUS-utbildningen har du en utbildningstjänst på tre år. Utbildningen är uppdelad i tre block: teori, arbetsgivartid och hospitering/verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Den teoretiska delen gör du på Röda Korsets Högskola.

Utbildningens upplägg är unikt på så sätt att du har kvar din heltidstjänst med full lön under tiden du utbildar dig.

Nya erfarenheter

I specialistutbildningen ingår en utökning av VIL med ytterligare 10 veckor 5+5 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och 5+5 veckor hospitering.

Det vill säga att din VFU är på totalt 15 veckor för att ge dig möjlighet att bredda dina kunskaper inom andra verksamheter inom psykiatrin.

Så här tycker de som deltagit i kursen

Flera av de nuvarande kursdeltagarna är överens om att de genom SUS-utbildningen har fått en ökad förståelse för patienterna, samt vad som skiljer en sjuksköterska från en specialistsjuksköterska.

– Jag blev förvånad över hur pass mycket djupare kunskap jag har fått och att jag kan använda den kunskapen i det dagliga arbetet, säger Catrine från Beroendecentrum Stockholm, som hör till dem som avslutade första kursen hösten 2015.

Intresserad?

Specialistutbildningen för sjuksköterskor är tillgänglig för dig som arbetar som sjuksköterska i heldygnsvården hos Stockholms Läns Sjukvårdsområdes psykiatriska verksamheter. Även du som idag jobbar någon annanstans kan börja jobba hos oss på Beroendecentrum Stockholm om du vill gå utbildningen.

Utbildningen startar vartannat år och nästa kursstart är planerad till hösten 2020.

Specialistutbildning för sjuksköterskor