Skriv ut den här sidan

Rådslaget

En till två gånger om året anordnar Beroendecentrum Stockholm, i samarbete med Stockholms stad och Kriminalvården, ett eftermiddags-seminarium som kallas Rådslaget. 

Målgrupp för deltagande är medarbetare inom Beroendecentrum Stockholm, socialtjänst, kriminalvården men också brukar- och anhörigorganisationer.

På Rådslaget föreläser vi om aktuella ämnen inom beroendevård. Under seminariet diskuterar vi även dessa ämnen och utbyter erfarenheter med varandra.

Ämnen Rådslaget 2018 

Återt tema är Våld i nära relationer. De ämnen som vi ska ta upp är:

  • Våld, Posttraumatiskt Stress Syndrom (PTSD) och substansbruksyndrom 
  • Sexualiserat våld och förtryck 
  • Kriminalvårdens arbete med relationsvåldsdömda
  • Välj att sluta – en telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar
  • Relationsvåldscentrum Innerstadens verksamhet

Under eftermiddagen bjuder vi på kaffe.    

Om du behöver kontakta oss kan du skicka e-post till: beroendecentrum.slso@sll.se. 

Välkomna!