Bättre Beroendevårds årskonferens 2023

En rad engagerade medarbetare inom svensk beroendevård träffades på Life City i Solna, för att sedan möta ytterligare omkring 120 medarbetare via Teams-länk.

Bättre Beroendevårds registerhållare Johan Franck och vice registerhållare Jeanette Westman öppnade mötet med en kort summering av nuläget inom svensk beroendevård samt presentation av vad som är på gång hos registret.

Bättre Beroendevård är ett nationellt kvalitetsregister för den specialiserade beroendevården i Sverige. Registret är utformat för att mäta centrala kvalitetsindikatorer i relation till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Målet med registret är att bidra till en bättre Centralt personuppgiftsansvarig beroendevård.

Läs mer och ta del av en inspelad version från konferensen.