Behandling via nätet

Egenanmälan till internetbehandling för cannabis och spel har öppnat

Beroendecentrum Stockholm gör det lättare att söka och få vård för cannabisanvändning och spel om pengar. Detta genom att öppna egenanmälan till behandling via nätet – en tjänst som man kommer åt från hela landet.

- Vi vill sänka tröskeln för att söka hjälp när det gäller alkohol, cannabis och spel om pengar. Det finns fortfarande stort stigma kring dessa typer av frågor och därför är det extra viktigt att vägen till vård och stöd är så enkel som möjlig, säger Kerstin Annerborn, chef för eStöd inom Beroendecentrum Stockholm.

Ett lättillgängligt alternativ

Beroendecentrum Stockholm satsar stort på att öka tillgängligheten i sitt behandlingsutbud. Förra året öppnades egenanmälan till behandling via nätet för alkohol. Genom utvecklad teknik och flexibla lösningar kan nu samma möjlighet ges till dem som önskar hjälp för cannabisanvändning och spel om pengar. Detta blir ett viktigt led i att nå ut till fler eftersom att alternativet är lättillgängligt, erbjuder kort väntetid samt tillåter patienter att arbeta på tider och platser som passar dem.

- Förhoppningen är att initiativet ska få fler att söka hjälp. Många är vana att sköta sina ärenden digitalt idag och tycker det är ett smidigt alternativ. Även möjligheten att formulera sig i text är uppskattad, säger Kerstin Annerborn.

Behandlingarna

Behandlingarna bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och pågår cirka tolv veckor. Innehållet består av text och övningar som hjälper till att möjliggöra förändring. Under behandlingsperioden får du som patient aktivt stöd av en behandlare, där all kontakt sker skriftligt via nätet.

Behandlingarna nås via 1177 Vårdguiden.

För vem

Du som vill gå en internetbehandling behöver

  • vara över 18 år
  • vara bosatt i Sverige
  • kunna läsa och skriva på svenska
  • ha motivation och förutsättningar att arbeta på egen hand
  • kunna avsätta cirka två till tre timmar per vecka
  • samt ha tillgång till e-legitimation för säker inloggning på 1177.

Fler vägar till att få hjälp

För dig som känner dig osäker på att söka vård, men ändå vill ha stöd eller rådgivning, finns andra alternativ som är anonyma.

Droghjälpen är ett exempel, som också drivs av Beroendecentrum Stockholm men som en anonym stödtjänst istället för behandling. Hit hör människor av sig från hela landet, via nätet och telefon, för att prata om sin egen droganvändning eller om oro för någon annans.

Motsvarande tjänster för alkohol är Alkoholhjälpen, som erbjuder ett webbaserat stöd, och Alkohollinjen, som ger stöd via telefon. När det gäller spel om pengar finns stödtjänsten Stödlinjen, som drivs av Centrum för psykiatriforskning.

Det finns även stöd att få för den som önskar sluta röka eller snusa, hos Sluta-röka-linjen.

Mer information

Du kan läsa mer om våra behandlingar via nätet, samt anonyma stödtjänster, under "Vård hos oss". För att anmäla dig kan du gå in på eStöds sida i 1177 och klicka på "Stöd och behandling" under e-tjänster. 

Publicerad 2020-01-23