Nytt sömnprogram via nätet

Du som går i behandling för alkoholproblem kan nu få parallell hjälp med sömnbesvär genom behandling via nätet. Sömnbehandlingen ges inom ramen för en studie och är helt kostnadsfri.

Sömnbesvär är en vanlig parallell problematik till alkoholproblem. Nu kan vi inom ramen för en forskningsstudie, erbjuda en lättillgänglig behandling för detta.

Sömnprogrammet baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och pågår i cirka tio veckor. Du får återkommande återkoppling av en psykolog. Likt eStöds andra behandlingar tillahandahålls sömnprogrammet via 1177 Vårdguidens plattform sob.1177.se.

För att gå programmet behöver du prata med din behandlare och få en remiss. Läs mer om sömnprogrammet under Vård hos oss/Behandling via nätet/Sömnprogrammet