Evenemang och seminarier

Beroendecentrum Stockholm anordnar seminarier där vi diskuterar beroendefrågor eller andra evenemang exempelvis för att informera om vår verksamhet och vad vi kan erbjuda för råd, stöd och hjälp.

Rådslaget

Rådslaget är ett eftermiddagsseminarium som äger rum en gång om året. Det arrangeras av Beroendecentrum Stockholm i samarbete med Stockholms stad och Kriminalvården. 

Psykiatrins vecka

Beroendecentrum Stockholm deltar varje år i evenemanget Psykiatrins vecka. 

Stockholm Pride

Beroendecentrum Stockholm deltar i Stockholm Pride.