Forskning och utbildning

Beroendecentrum Stockholm är en universitetsklinik som bedriver forskning och utbildning. 

Utbildning av patienter och deras närstående sker i vår öppenvård. Du kan läsa mer om det under rubriken Behandling. 

Vi samarbetar med bland andra Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, Centrum för Psykiatriforskning och Forskningscentrum för psykosocial hälsa (FORUM).

Vi har också kliniska utbildningsplatser för vård- och medicinstuderande, inklusive AT- och ST-tjänstgöring för läkare, samt verksamhetsförlagd utbildning av sjuksköterskor och psykologer. Läs mer om det under rubriken Om oss/ Utbilda dig inom Beroendecentrum Stockholm. 

Internt genomför vi professionsutbildningar för att se till att våra medarbetare har den kompetens och får den kompetensutveckling som behövs. Vi bedriver även vård- och behandlingsutveckling. Det senare kan du läs mer om under Aktuella forskningsstudier i menyn till vänster.