Forskning och utbildning

Beroendecentrum Stockholm är en universitetsklinik som bedriver forskning och utbildning. Vi samarbetar med bland andra Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, Centrum för Psykiatriforskning och Forskningscentrum för psykosocial hälsa (FORUM).

Forskning

Beroendecentrum Stockholm bedriver vård- och behandlingsutveckling. Du kan läsa mer om detta, och välja att ansöka om deltagande till vissa studier, under rubriken Aktuella forskningsstudier. Nyligen publicerade studier hittar du under sidan Publicerade studier. 

Utbildning 

Beroendecentrum Stockholm erbjuder kliniska utbildningsplatser för vård- och medicinstuderande, inklusive AT- och ST-tjänstgöring för läkare, samt verksamhetsförlagd utbildning av sjuksköterskor och psykologer. Detta kan du läsa mer om under rubriken Om oss/Utbilda dig hos oss

Vi genomför även professionsutbildningar internt för att se till att våra medarbetare har den kompetens och får den kompetensutveckling som behövs. 

Utbildning sker också av patienter och närstående gällande olika sjukdomsbilder.