Aktuella forskningsstudier

Vi jobbar ständigt med att förbättra beroendevården. I detta ingår att hitta nya metoder för behandling av riskbruk, skadligt bruk och beroende. 

Aktuella forskningsstudier

Intervjustudie kring upplevelsen av sug hos personer som dricker för mycket alkohol

Beroendecentrum Stockholm i samarbete med Centrum för Psykiatriforskning genomför en intervjustudie kring upplevelsen av sug hos personer dricker för mycket alkohol. 

Behandlingsstudie för kvinnor med alkoholberoende och posttraumatiskt stressyndrom

På EWA-mottagningen Beroendecentrum Stockholm genomförs nu en behandlingsstudie för kvinnor med alkoholberoende och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 

Dricker du för mycket alkohol?

Inom Beroendecentrum Stockholm genomförs nu en behandlingsstudie där vi undersöker om två läkemedel kan minska alkoholintaget hos alkoholberoende personer.

FitForChange - Fysisk aktivitet som behandling för alkoholproblem

FitForChange är ett är ett forskningsprojekt som genomförs för att få bättre kunskap om på vilket sätt regelbunden motion påverkar våra alkoholvanor och vår hälsa. Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms Läns Landsting samt Gymnastik- och Idrottshögskolan. Rekrytering pågår. Kontaktpersoner är Mats Hallgren och Victoria Andersson. Du når dem via e-post till: fitforchange.slso@sll.se.  Du kan läsa mer på KI:s webbplats:

Forskningsstudie för personer som vill gå i behandling för att förändra sin alkoholkonsumtion

På Mottagningen för alkohol och hälsa Nord pågår en forskningsstudie för personer som vill gå i behandling för att förändra sin alkoholkonsumtion. Syftet med behandlingen är att få hjälp med sin alkoholkonsumtion och att kunna dricka kontrollerat. 

Har du barn med någon som dricker för mycket alkohol?

Just nu söker vi personer som har barn tillsammans med någon som dricker för mycket och som vill vara med och pröva nya stödinsatser på nätet. Stödinsatserna ges inom ramen för en vetenskaplig studie och deltagande i studien är anonymt.

Projektet genomförs i samarbete mellan Beroendecentrum Stockholm och Karolinska Institutet, och är finansierat av Folkhälsomyndigheten.

Du kan läsa mer på Anhörigstödets webbplats som vänder sig till personer som oroar sig för en närståendes alkoholkonsumtion. Webbplatsen drivs av Beroendecentrum Stockholm. Läs mer på: 

Projektet I-ACRA utvärderar behandling via nätet för unga vuxna

En forskningsstudie som utvärderar behandling via nätet för unga som upplever problem med sitt drickande. Behandlingen vänder sig till unga vuxna i åldern 18-24 och i upplägget ingår även en närståendekurs för en familjemedlem, partner eller vän.

Studien genomförs av Karolinska Institutet i samarbete med eStöd på Beroendecentrum Stockholm. Mer om studien och hur du anmäler dig

Intervjustudie om upplevelsen av sug hos personer med problem med spel om pengar

Beroendecentrum Stockholm i samarbete med Centrum för Psykiatriforskning genomför en intervjustudie om upplevelsen av sug hos personer med problem med spel om pengar.

Spel under Covid19

Det pågår en forskningsstudie som ska hjälpa oss att förstå hur pandemin påverkar vårt pengaspelande. Detta så att vi kan minska spelproblemen.

Sömnbehandling via nätet för dig med alkoholproblem

Många som har problem med alkohol har även svårt med sömnen och eftersom måendet påverkas mycket av sömn är bra om du kan arbeta med dina sömnproblem samtidigt som du förändrar dina alkoholvanor. Det här digitala sömnprogrammet erbjuds till dig som är över 18 år och har kontakt med någon av våra mottagningar för alkoholproblem.

Tobaksavvänjning via nätet

En studie som utvärderar ett nytt och lättillgängligt verktyg för patienter som vill sluta använda tobak. Den som vill delta behöver vara patient på någon av Beroendecentrum Stockholms mottagningar.

Ärftliga riskfaktorer för missbruk och beroende

På Magnus Huss-mottagningen genomförs en studie som vänder sig till personer som använder eller tidigare i livet använt amfetamin regelbundet. Syftet är att få ökad kunskap om ärftliga riskfaktorer för att utveckla beroende.