Ärftliga riskfaktorer för missbruk och beroende

Har du använt amfetamin och vill vara med i en forskningsstudie?

Denna studie vänder sig till personer som använder eller tidigare i livet använt amfetamin regelbundet.

Studien innebär att du lämnar ett blodprov som förvaras i Karolinska Institutets biobank för framtida analys. Du får även svara på enkäter och delta i en intervju. Besöket tar ungefär en timme sammanlagt.

Syftet är att få ökad kunskap om ärftliga riskfaktorer för att utveckla beroende.

Ersättning utgår.

Om du är intresserad kan du be om ytterligare information.

Ansvarig forskare är professor Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm.

Kontaktperson: Rebecka Broman på telefon 08-123 458 06.