Behandling av ADHD vid långvarigt bruk av amfetamin

ADHD är en funktionsnedsättning som ofta behandlas med Metylfenidat (t.ex. Concerta, Ritalin). Det finns fortfarande lite vetenskapligt stöd för hur behandlingen fungerar hos personer med långvarigt amfetaminmissbruk.

Nu startar Magnus Huss-mottagningen vid Karolinska Institutet ett forskningsprojekt för att undersöka effekten av Metylfenidat på ADHD-symtom hos personer med ADHD och samtidigt amfetaminberoende.

Vi söker dig som:
• Är mellan 18-55 år gammal
• Har amfetaminmissbruk
• Har ADHD

Är du intresserad av att delta?

Välkommen att kontakta oss på telefon: 08-123 458 58 eller 072-510 92 87. Kontaktperson för studien är Christoffer Brynte. 

Här kan du se annonsen i pdf.