Behandlingsstudie för kvinnor med alkoholberoende och posttraumatiskt stressyndrom

Har du varit med om någon svår händelse i ditt liv, ett trauma, som du tror bidragit eller orsakat att du nu har problematisk alkoholkonsumtion? 

På EWA-mottagningen genomför vi nu en behandlingsstudie för kvinnor med alkoholberoende och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vi utreder för aktuella diagnoser och behandlar med kognitiv beteendeterapi (KBT). 

Är du intresserad och vill veta mer så kontakta oss!

Du kan ringa vår sekreterare på EWA-mottagningen måndag-torsdag mellan kl. 14-16 på telefon: 08- 123 458 40.