Tycker du eller någon närstående att du dricker för mycket?

Vill du vara med i en forskningsstudie?

Vår forskargrupp söker deltagare till ett forskningsprojekt, där syftet är att med hjärnavbildning (PET-kamera) studera hur hög alkoholkonsumtion påverkar hjärnan. Genom ökad kunskap är vårt mål att hitta nya behandlingsmetoder för alkoholberoende.

Vi söker dig som:

  • Är man, mellan 30-60 år
  • Är fysiskt och psykiskt frisk
  • Bor i Stockholm

Ersättning utgår.

För intresseanmälan eller mer information kan du kontakta Daniella Souma på telefon: 08-123 458 58. 

Forskningsannonsen: ladda ned (pdf).