Vill du vara med i en studie som undersöker upplevelsen av spelsug?

Beroendecentrum Stockholm i samarbete med Centrum för Psykiatriforskning genomför en intervjustudie kring upplevelsen av sug hos personer med problem med spel om pengar.

Vi söker söker dig som: 1) bor i Stockholms län, 2) är 18 år eller mer 3) har haft problem med spel om pengar det senaste året, 4) har upplevt spelsug. 

Vad innebär det att delta?

Du kommer att fylla i en web-enkät som tar cirka 30 minuter. Därefter följer en personlig intervju med en legitimerad psykolog kring tankar och bilder i samband med spelsug. Intervjun beräknas att ta cirka 1,5 timme. Som tack för ditt deltagande får du en biobiljett. 

För ytterligare information och intresseanmälan skicka ett mail till projektledare och psykolog Viktor Månsson, viktor.mansson@ki.se eller telefonnummer 070-3553283.