Mentaliserings-Baserad Terapi

Beroendecentrum Stockholm och Karolinska Institutet har ett forskningsprojekt där vi prövar psykoterapimetoden Mentaliserings-Baserad Terapi (MBT). 

Projektet har tagit emot sammanlagt 46 deltagare åren 2009-2013. Från och med 2014-01-01 tar vi inte emot fler remisser.

Om MBT

MBT är en modern, psykodynamisk terapimetod, som professor Peter Fonagy och professor Anthony Bateman i London har utvecklat och forskat om. Behandlingen pågår i 1,5 år och består av ett individuellt terapisamtal och ett gruppterapisamtal per vecka.

Mentalisering är att fundera på egna och andras tankar och känslor, samt att förstå att människors handlingar beror på vad de tänker och känner. Lite förenklat kan man säga att det innebär att ha empati för både sig själv och andra. Mentalisering går ut på att se sig själv utifrån och andra inifrån, att förstå missförstånd och att reflektera över känslor och tankar.

Människor med borderlineproblem ofta har svårt med detta i nära relationer och när de är under stark känslomässig stress. I MBT ägnar man mycket tid åt att prata om mentalisering och använda sin mentaliseringsförmåga.

Beroendecentrum Stockholms MBT-projekt

Deltagarna i projektet behandlas för sitt substansberoende. De har också sådana långvariga svårigheter som brukar kallas för borderline personlighetsstörning eller emotionellt instabil personlighetsstörning.

Tecken på detta är bland annat: 

  • trassliga och intensiva relationer till andra, där man kan pendla mellan kärlek och hat, eller mellan beundran och förakt
  • impulsiva handlingar, till exempel att man gör farliga eller vårdslösa saker 
  • stark rädsla för att bli övergiven 
  • känslor av tomhet och osäkerhet på vem man är 
  • starka och plötsliga svängningar i humör eller känsloläge 
  • självskadehandlingar

Syftet med projektet är undersöka om det blir någon skillnad i behandlingsresultat om man lägger till psykoterapi. Deltagarna i projektet har lottats till någon av två grupper: 

  • Sedvanlig behandling för substansberoende, med erbjudande om stödsamtal varje vecka och återfallsprevention. 
  • Samma som ovan och dessutom Mentaliserings-Baserad Terapi (MBT).

Frågor

Har du frågor om projektet så är du välkommen att kontakta projektledare Björn Philips.