Sömnbehandling via nätet för dig med alkoholproblem

Många som har problem med alkohol har även svårt med sömnen och eftersom måendet påverkas mycket av sömn är bra om du kan arbeta med dina sömnproblem samtidigt som du förändrar dina alkoholvanor.

Behandlingen vänder sig till dig som är över 18 år och har kontakt med en lokal mottagning för alkoholproblem. För att behandlingen ska fungera och bli meningsfull behöver du även:

  • vara motiverad och ha förutsättningar för att kunna arbeta med din sömn
  • kunna avsätta cirka två till tre timmar per vecka för programmet
  • kunna läsa och skriva på svenska
  • ha tillgång till e-legitimation för säker inloggning
  • vara bosatt i Sverige

Vad innebär det att delta?

Du anmäler intresse till din behandlare som skickar en remiss till enheten eStöd. Psykolog och forskningsansvarig Miriam Jakobsson kommer att inkludera dig i programmet (förutsatt att inlusionskriterierna uppfylls).

Behandlingen baseras främst på kognitiv beteendeterapi (KBT) och programmet innehåller text, bilder, övningar och skattningsformulär. Ämnen som berörs är sömn och sömnbesvär, sömn kopplat till alkohol samt beteenden och yttre faktorer som påverkar sömnen. Du får även lära dig mer om olika strategier för hur du kan förbättra din sömn och sömnkvalitet.

Behandlingen pågår i cirka tio veckor. Stöd och återkoppling ges regelbundet av psykolog. All kontakt sker skriftligt. Programmet ges av eStöd och tillhandahålls via 1177 Vårdguidens plattform sob.1177.se eller deras app. 

Efter avslutad behandling

När du är klar med behandlingen kallas du till ett återbesök på din lokala mottagning. Ni pratar då om hur behandlingen gått, hur du mår och om du önskar något fortsatt stöd.