Spel under Covid19

Hjälp forskarna att förstå hur pandemin påverkar vårt pengaspelande så att vi kan minska spelproblemen.

Genom att svara på enkäten bidrar du till ökad kunskap som kan komma att hjälpa många, tack för din medverkan!

Enkäten: här kan du fylla i enkäten. 

Mer om studien på KI:s webbplats: Läs mer om Spel under Covid19.

Forskningsstudien är ett samarbete mellan Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Viktor Månsson och Håkan Wall forskare på Karolinska Institutet.