Rådslaget

En till två gånger om året anordnar Beroendecentrum Stockholm, i samarbete med Stockholms stad och Kriminalvården, ett eftermiddags-seminarium som kallas Rådslaget. 

Målgrupp för deltagande är medarbetare inom Beroendecentrum Stockholm, socialtjänst, kriminalvården men också brukar- och anhörigorganisationer.

På Rådslaget föreläser vi om aktuella ämnen inom beroendevård. Under seminariet diskuterar vi även dessa ämnen och utbyter erfarenheter med varandra.