Rådslaget 30 oktober 2014

Torsdagen 30 oktober ägde Rådslaget rum på Piperska Muren på Kungsholmen i Stockholm. 

Sammanlagt 179 deltagare lyssnade på föredrag och deltog i diskussioner på temat ”Nya program och riktlinjer inom missbruks- och beroendevården”.

Christina Walldin, från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, inledde föreläsningarna och berättade om ”Psykiatristöd- regionala vårdprogram på webben”.

Därefter fortsatte Stefan Borg, projektledare, med flera att berätta om ”Narkotika och dopning-regionalt vårdprogram”.

Ulrika Näslund och Monica Wingstrand från Kriminalvården berättade om ”Kriminalvårdens programverksamhet för våldsamma klienter”.

Avslutningsvis berättade Maria Saario och Linn Hemingson om ” Stockholms stads program mot hemlöshet och Bostad först”.  

Här kan du läsa hela programmet: Rådslaget.