Ny mottagning behandlar psykisk ohälsa bland elitidrottare

Beroendecentrum Stockholm (BCS) och Riksidrottsförbundet (RF) har inlett ett samarbete för att behandla och förebygga psykisk ohälsa hos elitidrottare under och efter karriären. Som ett första steg öppnar "Riddargatan 1, Mottagningen för Elitidrott och Hälsa" i Stockholm den 1 februari.

Verksamheten börjar i liten skala med att ta emot elitidrottare/ledare över 18 år som befinner sig på landslagsnivå eller precis har avslutat sin karriär.

– Det är glädjande att specialistmottagningen för Elitidrott och Hälsa nu kan öppna och även ta ett ansvar för att proaktivt förebygga svårare psykisk ohälsa under och efter elitidrottskarriären, säger Göran Kenttä, huvudansvarig för kompetensområdet idrottspsykologi vid RF samt lektor vid Gymnastik och Idrottshögskolan.

Att vara verksam inom elitidrotten är förknippat med stora krav och höga påfrestningar fysiologiskt och mentalt. Sedan länge har det idrottsmedicinska stödet varit etablerat och varit ett stort och viktigt stöd. Högspecialiserad behandling av psykisk ohälsa har däremot varit ett icke tillgodosett vårdbehov inom idrottsmedicin.
– Denna satsning kommer att öka tillgängligheten till vård för psykisk ohälsa för personer som levt under hård psykisk press under sin aktiva tid, och som ofta ställs inför svåra utmaningar när idrottskarriären övergår i en ny livsfas, säger Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

På Riddargatan 1, Mottagningen för Elitidrott och Hälsa finns läkare med specialistutbildning i psykiatri och beroende, psykologer och psykoterapeuter, alla med erfarenhet av elitidrott. Mottagningen ska förhoppningsvis utvecklas med egen forskning och konsultativ verksamhet till ett kunskapscentrum för elitidrott och psykisk hälsa i hela landet och utanför elitidrotten.

---

Mer information finns på www.riddargatan1.se/elitidrott och www.beroendecentrum.se
Vill du veta mer, kontakta:
Beroendecentrums presstjänst: 08-123 470 10, 08-123 40 444
Johan Franck, verksamhetschef Beroendecentrum Stockholm, johan.franck@sll.se
Karin Hyland, överläkare, specialistläkare psykiatri, Riddargatan 1, karin.hyland@sll.se
Göran Kenttä, huvudansvarig för kompetensområdet idrottspsykologi vid Riksidrottsförbundet, lektor vid Gymnastik och Idrottshögskolan, 08-699 62 21, goran.kentta@rf.se

Beroendecentrum Stockholm (BCS) är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en del av Stockholms läns landsting. SLSO bedriver hälso- och sjukvård inom bland annat primärvård, barn- och vuxenpsykiatri, habilitering, geriatrik, och avancerad hemsjukvård i hela Storstockholm. I samverkan med Karolinska Institutet bedrivs även forskning, utveckling och utbildning inom folkhälsa, allmänmedicin och psykiatri i fem centrumbildningar. SLSO är med sina cirka 12 000 medarbetare den tredje största vårdorganisationen i Sverige och omsätter 9 miljarder kronor per år.