Stockholms Brukarförenings hederspris till Beroendecentrum Stockholm

Den 23 september fick Metadonsektionen inom Beroendecentrum Stockholm ta emot Stockholms Brukarförenings hederspris för sitt arbete med de patienter som tidigare misslyckats stanna kvar i behandling. 

Prisutdelningen ägde rum under Svenska Brukarföreningens seminarium i Bonnierhuset i Stockholm.

– Vi är fantastiskt glada och stolta över att vår satsning på de patienter som har det svårast uppmärksammas och uppskattas. Att priset kommer från Stockholms Brukarförening gör att det betyder än mer. Stockholms Brukarförening har alltid kämpat hårt för de patienter som haft det allra svårast och att de nu belönar vårt arbete med målgruppen känns oerhört hedrande, säger Nadja Eriksson, sektionschef på Beroendecentrum Stockholm.

Metadonsektionen har startat Resursmottagningen som vänder sig speciellt till dem som har haft det svårt att inordna sig i och leva upp till regelverket på mottagningarna.

Enligt Christina Paulsrud, ordförande i Stockholms Brukarförening, vill man särskilt uppmärksamma att Metadonsektionen lägger resurserna på dem som har det svårast.

Resursmottagningen har valt att anpassa mottagningen efter patienterna. Man fokuserar särskilt på delaktighet och förutsägbarhet. Resultatet visar att nästintill inga patienter uteblir från möten eller mottagningsbesök. Många patienter har därmed lyckats få ett värdigare liv och livskvalitet.

---

För mer information,
välkommen att kontakta:
Nadja Eriksson, telefon 123 471 01, e-post nadja.eriksson@sll.se
Bjarne Ekholm, telefon 08-123 471 85 , e-post bjarne.ekholm@sll.se


Beroendecentrum Stockholm är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som ingår i Stockholms läns landsting. Vi erbjuder hjälp och stöd till dig som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spelberoende. Även du som har en närstående med beroendeproblem kan få hjälp hos oss. Personer upp till 25 år är välkomna till Maria Ungdom som är en del av Beroendecentrum Stockholm. Läs mer på våra webbplatser: www.beroendecentrum.se och www.mariaungdom.se.

Beroendecentrum Stockholm är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18000 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Publicerad 150925