Unikt samarbete för att hjälpa ungdomar med problem

PRESSMEDDELANDE 2015-02-18 I ett unikt samarbete mellan Stockholms läns landsting och privata vårdgivare ska unga vuxna med psykisk ohälsa, risk- och missbruksproblem erbjudas vård. 

Ungdomar, vuxna mellan 16 och 25 år samt deras anhöriga kan söka sig till Järva Unga specialistcenter för att få hjälp. Mottagningen håller till i lokaler i Kista men arbetet kommer även till viss del vara mobilt och uppsökande för att möta ungdomar där de befinner sig.

Torsdagen den 19 februari invigs mottagningen Järva Unga specialistcenter i Kista med ett Öppet hus. Genom samarbetet mellan Praktikertjänst Psykiatri, Järvapsykiatrin, Beroendecentrum Stockholm, Maria Ungdom och Prima Järva kommer unga vuxna med psykisk ohälsa och risk- och missbruksproblem i Järvaområdet erbjudas vård utan remiss.

– På det här viset får vi möjligheter att göra insatserna samtidigt och patienten behöver inte gå mellan olika mottagningar för att få vård. Förhoppningen är att nå nya grupper, säger Helena von Schewen, chef Maria Ungdom.

Satsningen är unik med en omfattande samverkan mellan olika vårdaktörer.

– Mottagningen Järva Unga specialistcenter kommer att öka tillgängligheten för unga vuxna i området och vi kommer ha möjlighet att fånga upp dem i rätt tid och erbjuda vård, säger Helena Sjöqvist, projektledare för Järva Unga specialistcenter.


Öppet hus på mottagningen den 19 februari mellan 10.30-15.00, Isafjordsgatan 32 B i Kista.

För mer information kontakta:

Helena Sjöqvist, projektledare tel 08 - 123 385 30, 08 - 123 47 500
eller Beroendecentrum Stockholms presstjänst, tel 08-123 470 10, 08-123 40 444

Läs mer om satsningen på jarvaunga.se

Projektplan: http://jarvaunga.se/sites/default/files/JarvaUnga-projektplan.pdf

Publicerat 2015-02-18