Verksamhet och kvalitet

Beroendecentrum Stockholm har verksamheter på ett 70-tal platser över hela Stockholms län och på tre nivåer: lokal öppenvård, akut- och heldygnsvård samt högspecialiserade program. 

Vår vision:

Rätt vård när och där du behöver det. 

Rätt vård = evidensbaserad, professionell och med respekt
Evidensbaserad: vad aktuell forskning visar
Professionell: vår samlade kunskap och erfarenhet
Med respekt: vårt förhållningssätt till andra och varandra

Vår värdegrund: 

  • Patientens fokus: vårdprocessen organiseras utifrån patientens behov och förutsättningar

  • Allas lika värde: patienter, närstående och medarbetare

  • Arbetsglädje: genom kompetenta, stolta och delaktiga medarbetare/ledare i ständig utveckling

Vårt övergripande mål:

Ökad livskvalitet för patienter och närstående 

Vi samverkar för ditt bästa

För att kunna ge dig som patient en sammanhållen och väl fungerande vård så kan vi vid behov och efter överenskommelse med dig även samverka med psykiatrin, primärvården, socialtjänsten och kriminalvården.

Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård 

Beroendecentrum Stockholm blev 2009 först inom Stockholms läns sjukvårdsområde med att kvalitetscertifieras enligt den internationella standarden SS-EN ISO 9001:2008. Vi har också sedan många år varit miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004 tillsammans med övriga Stockholms läns landsting.

Sedan 2013 ingår Beroendecentrum Stockholm i SLSO:s verksamhetsövergripande ledningssystem för kvalitet (ISO 9001), arbetsmiljö (OHSAS 18001) och miljö (ISO 14001).

Vi har ett aktivt patientsäkerhetsarbete med en handlingsplan som är känd av och tillgänglig för all personal. Dessutom ingår vi i väl utvecklade nätverk, både inom och utom kliniken, vilket ger rika möjligheter till erfarenhetsutbyte och ständiga förbättringar.