Kvalitetsregister

Kvalitetsregister är ett sätt för oss i sjukvården att på ett strukturerat sätt följa upp olika sjukdomar och förbättra behandlingen.

Alla kvalitetsregister har oerhört sträng sekretess och informationen krypteras så att ingen ska kunna koppla data till någon speciell person. 

Beroendecentrum Stockholm är anslutna till ett kvalitetsregister: 

  • Svenskt Beroenderegister (SBR)

SBR är ett kvalitetsregister för bättre beroendevård. Det är helt frivilligt om du vill vara med i registret eller inte och ditt val påverkar inte den vård du får. Om du inte vill vara med så tala om det för den mottagning du går på. Du kan när som helst ångra ditt beslut.