Arbetsterapi

Arbetsterapi kan hjälpa dig att bli mer självständig i vardagen. 

Målet med arbetsterapin är att du ska kunna leva ett värdefullt liv utifrån dina önskemål och behov. Arbetsterapeuten ser till hela människan och utgår från vilka vardagsaktiviteter som du kan, vill och behöver klara av att utföra.

Du kanske har en fysisk eller psykisk begränsning som gör att du har svårigheter med hushållssysslor, arbete, studier, fritidsaktiviteter eller sociala relationer. Då kan våra arbetsterapeuter hjälpa dig att få vardagen att fungera.

Träna din förmåga

Inom Beroendecentrum Stockholm har arbetsterapeuter i uppdrag att utreda och behandla så kallad kognitiv funktionsnedsättning. Det innebär att du kan ha problem med exempelvis tidsuppfattning, att ta initiativ, planera och organisera vardagen, tolka känslomässiga- och sociala sammanhang, att se helheten och att fastna lätt i detaljer, ha lägre stresstålighet och svårigheter med minnet.

I arbetsterapin kan du få hjälp att skapa struktur i vardagen, samt träna din planerings- och organisationsförmåga i hemmet och i samhället.

Så fungerar det

Eftersom arbetsterapi utgår från dig och dina behov, ser den olika ut för olika människor. Vi börjar därför alltid med en bedömning av dina funktioner.

Med funktionsbedömningen som grund kan du sedan, med hjälp av din arbetsterapeut, sätta upp mål för vad du kan och vill förbättra. Du får också råd om vilken behandling eller andra insatser som kan hjälpa dig.

Behöver du någon form av hjälpmedel så kan arbetsterapeuten skriva ut dessa till dig.

Våra arbetsterapeuter har också grupper såsom:

Färdighetsträning i grupp

Behandlingen vänder sig till dig som har ADHD och ett substansberoende. Du får kunskaper om diagnosen ADHD och får även lära dig att hantera de ADHD-symtom som ibland kan skapa problem i vardagen. 

Föräldragrupp

Behandlingen vänder sig till dig som är förälder och har neuropsykiatriska funktionshinder samt ett tidigare substansberoende. Du får lära dig att hantera problem i vardagen. Det kan exempelvis handla om kommunikations-, planerings- och organiseringssvårigheter i och utanför hemmet. Gruppen träffas åtta gånger och varje träff har ett tema. 

Arbetsrehabiliterings-gruppen

Något för dig?

Vill du veta mer om arbetsterapi så kan du prata med behandlaren på din lokala mottagning. De kan berätta vad det finns för möjligheter och hänvisa dig rätt.