Sömnprogram via nätet

Du som har kontakt med Beroendecentrum Stockholm för alkoholproblem kan även få hjälp för sömnbesvär genom behandling via nätet. Behandlingen ges inom ramen för en forskningsstudie och är kostnadsfri.

Många som har problem med alkohol har även svårt med sömnen. Vårt mående påverkas mycket av vår sömn och det är därför bra att om du kan arbeta med dina sömnproblem samtidigt som du förändrar dina alkoholvanor. 

Sömnprogrammet har tagits fram specifikt för dig som har besvär med sömnen i kombination med alkoholproblem. I programmet får du mer kunskap om hur dessa saker hänger ihop och hur du kan skapa förutsättningar för att förbättra din sömn.

För dig över 18 år

Behandlingen vänder sig till dig som är över 18 år och har kontakt med en lokal mottagning för alkoholproblem. För att behandlingen ska fungera och bli meningsfull behöver du även:

  • vara motiverad och ha förutsättningar för att kunna arbeta med din sömn
  • kunna avsätta cirka två till tre timmar per vecka för programmet
  • kunna läsa och skriva på svenska
  • ha tillgång till e-legitimation för säker inloggning
  • vara bosatt i Sverige

Hur behandlingen fungerar

Behandlingen baseras främst på kognitiv beteendeterapi (KBT) och innehåller text, bilder, övningar och skattningsformulär. För att den ska bli meningsfull krävs eget ansvar och vilja att testa ny strategier i din vardag.

Ämnen som berörs är sömn och sömnbesvär, sömn kopplat till alkohol samt beteenden och yttre faktorer som påverkar sömnen. Du får även lära dig mer om olika strategier för hur du kan förbättra din sömn och sömnkvalitet.

Behandlingen pågår i cirka tio veckor. Stöd och återkoppling ges regelbundet av en psykolog. All kontakt sker skriftligt. Programmet ges av eStöd och tillhandahålls via 1177 Vårdguiden, antingen via deras plattform sob.1177.se eller via deras app. 

Hur du anmäler ditt intresse

För att kunna påbörja behandlingen behöver du få en remiss. Prata därför med din behandlare om du är intresserad av att gå sömnprogrammet.

Efter avslutad behandling

När du är klar med behandlingen kallas du till ett återbesök på din lokala mottagning. Ni pratar då om hur behandlingen gått, hur du mår och om du önskar något fortsatt stöd.