Läkemedel

Vi kan hjälpa dig som har problem med beroendeframkallande läkemedel.

Har du problem med beroendeframkallande läkemedel?

  • Hjälper dina läkemedel inte lika bra som tidigare?
  • Har du behövt öka dosen för att få effekt?
  • Mår du dåligt när du inte får din vanliga dos?
  • Har närstående eller personal inom sjukvården uttryckt oro för din konsumtion?

Om något av detta stämmer på dig kan du ha utvecklat ett läkemedelsberoende och kan behöva hjälp att sluta. Du kan alltid pröva att själv gradvis minska din konsumtion men om det blir alltför svårt, finns det hjälp att få hos oss på TUB-mottagningen.

TUB-mottagningen

TUB står för Terapi och Utvärdering av Beroendeframkallande läkemedel. Hos oss kan du få hjälp att sluta med dina beroendeframkallande läkemedel. Vi erbjuder individuell läkemedelsnedtrappning.

Många som kommer till oss har fått beroendeframkallande läkemedel utskrivet på recept för behandling av exempelvis ångest, oro, sömnbesvär eller smärta. Regelbunden användning av läkemedlen under en längre tid ökar risken för att utveckla ett beroende.

Exempel på läkemedel som är beroendeframkallande:

  • Lugnande medel som innehåller benzodiazepiner exempelvis Diazepam, Oxascand.
  • Sömnmedel som innehåller bensodiazepinliknande ämnen exempelvis Imovane, Zolpidem och Zopiklon.
  • Smärtstillande medel som innehåller opiater exempelvis morfin, Oxycontin, Tramadol.

Du som behöver hjälp

Du är välkommen att söka direkt till oss. Men du kan också be din läkare att skicka en remiss till oss.