Skriv ut den här sidan

Läkemedel

Vi kan hjälpa dig att ta dig ur ditt läkemedelsberoende. 

Många personer med läkemedelsberoende har fått läkemedlet på recept för behandling av något sjukdomstillstånd.

Regelbundet användande under lång tid ökar risken för att utveckla beroende.

Har du fått problem med något beroendeframkallande läkemedel?

  • Har du märkt att dina läkemedel inte hjälper lika bra?
  • Har du har ökat dosen?
  • Mår du dåligt när du inte får din vanliga dos?

Om något av detta stämmer på dig kan du ha utvecklat ett läkemedelsberoende och kan behöva hjälp att sluta.

TUB-mottagningen

TUB står för Terapi och Utvärdering av Beroendeframkallande läkemedel. 

Den första TUB-mottagningen startade 1984 som ett treårigt projekt för patienter med läkemedelsberoende och blev därefter en permanent mottagning.

Du är välkommen att söka direkt till någon av våra TUB-mottagningar. Men du kan också be din läkare att skicka en remiss till oss.

För vem? 

TUB-mottagningen är till för dig som är beroende av:

• Lugnande medel och sömnmedel som innehåller bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande ämnen ex zolpidem och zopiklon.
• Smärtstillande medel som innehåller opiater dvs morfin eller morfinliknande ämnen.

Vi finns till för dig som bor i Stockholms län, men vi tar också emot patienter på specialistremiss från andra delar av landet. 

TUB-mottagningen tar däremot inte emot patienter som använder narkotika eller som har ett alkoholberoende. Har du den typen av beroende så är du välkommen att kontakta någon av Beroendecentrum Stockholms lokala öppenvårdsmottagningar.