Behandling för beroende av heroin, morfin, kodein eller andra opioider

Du som är beroende av opioider kan ansöka om läkemedelsassisterad behandling.

Behandlingen sker inom Beroendecentrum Stockholm och innebär i korthet att du får stöd att bryta ditt beroende med hjälp av läkemedel. Med långsiktig rehabilitering hjälper vi dig att komma ifrån ditt beroende, få en stabilare social situation och bättre fysisk och psykisk hälsa. 

Hur du ansöker 

För att ansöka om behandling behöver du få en remiss från en läkare. Du behöver också en utredning från socialtjänsten. Utredningen och remissen ska skickas till vår utredningsenhet, som handlägger din ansökan.

Utredningsenheten kommer att kontakta dig för att, om det behövs, få fullmakter för att få tillgång till dina journaler. Det behöver vi för att kunna styrka att du har ett dokumenterat opioidberoende sedan minst ett år tillbaka. Fullmakterna skickar du tillbaka till utredningsenheten.

När ansökan är komplett tas den upp på en så kallad konferens, som består av medarbetare från den psykiatriska beroendevården, infektionskliniken och socialtjänsten.  

Noggranna regler

Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende regleras av socialstyrelsens föreskrifter. Du kan läsa mer om detta på Socialstyrelsens webbplats.