New to Sweden

Welcome, באַגריסן,  lattjo dives, Buörrie båhtime, tervetuloa!

Swedish residents and asylum seekers are entitled to healthcare in Sweden. Please contact the 24-hour medical information on telephone number 1177, from outside Sweden +46 711 11 77 00. 

For refugees and asylum seekers

If you are seeking asylum or are undocumented, you are entitled to both health - and dental care in Sweden. 

خوش باش

خدمات درمانی در سوئد برای پناهجویان، پناهجویان مخفی یا 

بدون مدرک

soo dhaweyn

Haddii aad magangelyo raadsatay ama bilaa waraaqo aqoonsi tahay waxad xaq u leedahay daryeelka bukaanka iyo daryeelka ilkaha ee Iswiidhan.

Caruurta ka yar 18 sano badanaaba waxay xaq u leeyihiin daryeel caafimaad oo wax kharash ah aan lahayn.