Behandling

Rätt vård när och där du behöver den. 

All din behandling följer en vårdplan. Vårdplanen bygger på den utredning som vi gjorde vid ditt första besök. 

Nya strategier leder framåt 

Du och din behandlare arbetar tillsammans för att hitta nya strategier för dig att hantera stress genom annat än alkohol eller droger. 

När du bryter ditt beroende får du hjälp att lindra abstinensen genom icke beroendeframkallande läkemedel. 

Du får även stöd genom individuella samtal och så kallad återfallsprevention. Du kan också få psykoterapibehandling om du skulle vilja och behöva det. 

Motivation till förändring 

Vi hjälper dig att förstå vad som ligger bakom ditt beroende och att utveckla nya beteenden. Har du några närstående så är det ofta till stor hjälp om även de kan stötta dig i behandlingen. 

För dig som behöver mer stöd 

Ofta finns så kallade case managers på din lokala mottagning. De hjälper dig som, utöver beroende, också har psykisk sjukdom och önskar extra stöd. På några mottagningar har vi även arbetsterapeuter som kan hjälpa dig till en fungerande vardag. 

Skulle du behöva mer hjälp så har vi flera specialiserade program och mottagningar. Till många av dem kan du söka direkt, men för några behövs remiss. Prata med din lokala mottagning så kan de hjälpa dig. 

Karta Maria Ungdoms mottagningar (13-25 år)

Du är välkommen att söka vård direkt på våra öppenvårdsmottagningar. 

Karta mottagningar vuxna (över 18 år)

Du är välkommen att söka vård direkt på våra öppenvårdsmottagningar.

Psykoterapi - något för dig?

Som patient hos Beroendecentrum Stockholm blir du erbjuden olika typer av psykoterapi. Prata med din lokala beroendemottagning om du är intresserad.