Behandling

Rätt vård när och där du behöver den. 

All din behandling följer en vårdplan. Vårdplanen bygger på den utredning som vi gjorde vid ditt första besök. 

Nya strategier leder framåt 

Du och din behandlare arbetar tillsammans för att hitta nya strategier för dig att hantera stress genom annat än alkohol eller droger. 

När du bryter ditt beroende får du hjälp att lindra abstinensen genom icke beroendeframkallande läkemedel. 

Du får även stöd genom individuella samtal och så kallad återfallsprevention. Du kan också få psykoterapibehandling om du skulle vilja och behöva det. 

Motivation till förändring 

Vi hjälper dig att förstå vad som ligger bakom ditt beroende och att utveckla nya beteenden. Har du några närstående så är det ofta till stor hjälp om även de kan stötta dig i behandlingen. 

För dig som behöver mer stöd 

Ofta finns så kallade case managers på din lokala mottagning. De hjälper dig som förutom beroende också har psykisk sjukdom och behöver extra stöd. På några mottagningar har vi även arbetsterapeuter som kan hjälpa dig till en fungerande vardag. 

Skulle du behöva mer hjälp så har vi flera specialiserade program och mottagningar. Till många av dem kan du söka direkt, men för några behövs remiss. Prata med din lokala mottagning så kan de hjälpa dig. 

Lokala mottagningar för dig upp till 25 år

Du är välkommen att söka direkt till våra lokala mottagningar för unga. Här hittar du kontaktuppgifter till dessa mottagningar: 

Lokala mottagningar för vuxna

Du är välkommen att söka direkt till våra lokala mottagningar. På Google Maps hittar du en karta med översikt och kontaktuppgifter. 

Avgiftning och tillnyktring i heldygnsvård

Du som behöver beroendevård dygnet runt kan få hjälp på våra avdelningar för heldygnsvård. Hit söker du via Beroendeakuten Stockholm eller på remiss från lokal beroendemottagning.

Heldygnsvården tar emot dig som har svårare problem med alkohol, narkotika och läkemedelsberoende. Genom att ge dig tillsyn och omvårdnad dygnet runt kan vi se till att din tillnyktring och avgiftning sker på ett säkert sätt. 

Efter din tid i heldygnsvården får du komma till den lokala öppenvårdsmottagning som fungerar bäst för dig. 

I första hand är akut- och heldygnsvården frivillig, men det förekommer vård enligt tvångsvårdslagarna. Läs mer om dessa under rubriken Behandling / Dina rättigheter i beroendevården

Heldygnsvård för unga upp till 20 år 

Maria Ungdom Akut- och Heldygnsvård 

Heldygnsvård för vuxna 

Avdelning 52 och 54 vid S:t Görans sjukhus 

Avdelning 54 vid S:t Görans sjukhus

Intagningsvdelning 8 vid S:t Görans sjukhus 

Psykoterapi - något för dig?

Som patient hos Beroendecentrum Stockholm blir du erbjuden olika typer av psykoterapi. Prata med din lokala beroendemottagning om du är intresserad.