Utredning

All beroendebehandling behöver utgå från dig och dina behov.

Därför gör vi alltid en grundlig kartläggning och utredning av din beroendeproblematik.  

När du kommer till oss får du oftast börja med att träffa en sjuksköterska eller en psykolog för samtal och undersökning. Du får också fylla i formulär för att testa din alkohol- eller drogkonsumtion.

I samband med ditt första besök bokar vi även en tid då du får träffa en läkare för att du ska få rätt diagnos. Därefter gör vi tillsammans med dig en plan över din behandling, en så kallad vårdplan. 

Som alla andra vårdgivare är vi skyldiga att upprätta en patientjournal där vi dokumenterar den vård du får hos oss. Du kan läsa mer om hur det fungerar under rubriken Trygg och säker vård/Din journal

Sammanhållen och väl fungerande vård

Skulle du behöva kontakt med kommunens socialtjänst så kan vi hjälpa till att hänvisa dig rätt. Vi samarbetar också med vårdcentraler, psykiatrin och kriminalvården när så behövs.

Naturligtvis tar vi inga sådana kontakter om du inte vill det, men det är ofta en fördel att vi alla arbetar tillsammans för att ge dig så bra behandling som möjligt. 

Testa dina alkohol- och drogvanor

På escreen.se kan du testa dina alkohol- och drogvanor och få tips på vad du kan göra för att få en bättre hälsa. 

1177:s e-tjänster

Med e-tjänsterna på 1177 kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt.