Utvärdering

Mår du bättre? Kan vi bli bättre?

Vi vill ge dig hjälp att förändra ditt liv utifrån din egen förmåga. Därför är det viktigt att ständigt utvärdera och utveckla behandlingen. 

När du är patient hos oss så kollar vi hela tiden av hur du mår och om behandlingen fungerar för dig. Tillsammans med dig utvärderar vi din vårdplan för att se om det är något som behöver ändras eller om du behöver mer hjälp. 

Din åsikt är viktig för oss

Du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på vården du får. Vill du inte prata direkt med din behandlare så kan du kontakta Beroendecentrum Stockholm centralt. Du kan vara anonym om du vill. Du kan läsa mer på sidan om Synpunkter

Patientenkät

Våra patienter erbjuds att fylla i en patientenkät. Även om vi är tacksamma om du vill hjälpa oss genom att fylla i enkäten så förstår vi om det kanske inte passar bra för dig just då. Du kan alltid be din mottagning att bli undantagen från patientenkäten. 

Det kan också hända att vi frågar om du vill fylla i den patientenkät som Beroendecentrum Stockholm delar ut på våra mottagningar. Även här får du själv bestämma om du vill delta eller inte. 

Kvalitetsregister

Kvalitetsregister är ett sätt för oss i sjukvården att på ett strukturerat sätt följa upp olika sjukdomar och förbättra behandlingen.

Alla kvalitetsregister har oerhört sträng sekretess och informationen krypteras så att ingen ska kunna koppla data till någon speciell person. 

Beroendecentrum Stockholm är anslutna till två kvalitetsregister: 

  • Svenskt Beroenderegister (SBR) 
  • Läkemedelsassisterad Rehabilitering av Opiatberoende i Sverige (LAROS) 

Det är helt frivilligt om du vill vara med i registren eller inte och ditt val påverkar inte den vård du får. Om du inte vill vara med så tala om det för den mottagning du går på. Du kan när som helst ångra ditt beslut.

Så tycker patienterna om öppenvården

Patienters erfarenhet och synpunkter på den vård och behandling som de får på våra mottagningar och avdelningar inom Beroendecentrum Stockholm är en viktig del i det kvalitetsarbete som ständigt bedrivs inom verksamheten.

Syftet med enkätundersökningen är att undersöka tillgänglighet, bemötande, tilltro till personalens kompetens, information som erhållits, inflytande och tillfredsställelse i stort med behandlingen.