Utvärdering

Mår du bättre? Kan vi bli bättre?

Vi vill ge dig hjälp att förändra ditt liv utifrån din egen förmåga. Därför är det viktigt att ständigt utvärdera och utveckla behandlingen. 

När du är patient hos oss så kollar vi hela tiden av hur du mår och om behandlingen fungerar för dig. Tillsammans med dig utvärderar vi din vårdplan för att se om det är något som behöver ändras eller om du behöver mer hjälp. 

Din åsikt är viktig för oss

Du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på vården du får. Vill du inte prata direkt med din behandlare så kan du kontakta Beroendecentrum Stockholm centralt. Du kan vara anonym om du vill. Du kan läsa mer på sidan om Synpunkter

Patientenkät

Våra patienter erbjuds att fylla i en patientenkät. Även om vi är tacksamma om du vill hjälpa oss genom att fylla i enkäten så förstår vi om det kanske inte passar bra för dig just då. Du kan alltid be din mottagning att bli undantagen från patientenkäten. 

Det kan också hända att vi frågar om du vill fylla i den patientenkät som Beroendecentrum Stockholm delar ut på våra mottagningar. Även här får du själv bestämma om du vill delta eller inte.