Skriv ut den här sidan

Smärtteam

Smärtteamen vänder sig till dig som har blivit beroende på grund av smärtproblematik.

Smärtteamet Syd och Nord är två enheter inom den högspecialicerade vården inom vår verksamhet.

För vem?

Vi vänder oss till personer med läkemedelsberoende av smärtstillande medel till följd av långvarig, icke-cancerrelaterad smärta.

De främsta behandlingsmetoderna är inledningsvis en medicinväxling till preparat som är lämpliga för långtidsbehandling. Och därefter erbjuds du deltagande i gruppbehandling med fokus på smärt- och stresshantering. 

Du är välkommen att söka till någon av våra Smärtteam men du måste först be din läkare att skicka en remiss till oss.   

Smärtteamet Nord som finns på Gävlegatan 22 i Stockholm och Smärtteamet Syd som finns på Infektionsgatan 6, plan 6 i Huddinge.

För kontaktuppgifter till dessa, se länkarna till höger på sidan.