Smärtteam Syd

Smärtteamet Syd vänder sig till dig som har blivit beroende på grund av smärtproblematik.

Smärtteamet Syd är en enhet inom den högspecialiserade vården inom vår verksamhet.

För vem?

Vi vänder oss till personer med läkemedelsberoende av smärtstillande medel till följd av långvarig, icke-cancerrelaterad smärta.

De främsta behandlingsmetoderna är inledningsvis en medicinväxling till preparat som är lämpliga för långtidsbehandling. Och därefter erbjuds du deltagande i gruppbehandling med fokus på smärt- och stresshantering. 

Du är välkommen att söka till vårt Smärtteam men du måste först be din läkare att skicka en remiss till oss.   

Smärtteamet Syd finns sedan 1 september 2020 som finns på Gävlegatan 22 i Stockholm.