Stödorganisationer

Det finns många organisationer som erbjuder stöd och hjälp till dig som har psykiska problem, beroende och/eller ätstörningsproblem. Även du som är närstående kan ofta få bra hjälp.