För primärvården inom Region Stockholm

Denna miniguide riktar till sig dig som jobbar inom primärvården i Region Stockholm och som önskar stöd i att beröra alkohol, cannabis och spel om pengar i patientmötet. Broschyren innehåller fakta, stöd i samtalsstrategier och konkreta vägar till hjälp.

Beställ broschyren "Miniguide för stöd i beroendefrågan"

När det gäller alkohol finns mer material och metodstöd att hitta på Mottagningarna för Alkohol och hälsas webbplats riddargatan1.se