Har du tankar på att förändra dina alkoholvanor?

Hos oss får du hjälp, utifrån din egen förmåga, att hantera situationer som inkluderar alkohol på ett hälsosamt sätt. Behandlingsmålen utformas utifrån din vilja och motivation. 

Behandlingen är främst beteendeinriktad. Om du vill kan vi erbjuda icke-vanebildande läkemedelsbehandling som håller nere alkoholsuget. Många klarar sig bra efter att de avslutat sin behandling hos oss.  

Våra aktuella forskningstudier

Vi jobbar ständigt med att förbättra beroendevården. I detta ingår att hitta nya metoder för behandling av riskbruk, skadligt bruk och beroende. Du kan läsa mer om vår forskning under rubriken: