Skriv ut den här sidan

Magnus Huss-mottagningen

Beroendecentrum Stockholm har flyttat in i nya lokaler på Gävlegatan 22 C.

Vad vi kan hjälpa till med

Här inryms Magnus Huss-mottagningen som är en bred allmän öppenmottagning inom beroendevård, och som ersätter de mottagningar som tidigare fanns på Östermalm och Norrmalm.

Lokalerna inrymmer också TUB-mottagningen, för patienter som har fått problem med något beroendeframkallande läkemedel, och Smärtteam Nord, för patienter som har blivit beroende på grund av medicinering mot kronisk, icke-cancerrelaterad smärta.

Besöket på mottagningen

Du kallas vanligen först till en sjuksköterska för provtagning. Därefter får du fylla i frågeformulär om dina alkohol-/drogvanor och ditt psykiska mående. Du får en tid till ett läkarbesök då ni gemensamt gör ett vårdplan och bestämmer vilket av våra behandlingsalternativ passar dina behov bäst.

Hur du söker hit

Du kan söka till oss genom att ringa själv eller genom en remiss från läkare eller från socialtjänsten. Kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Välkommen till oss!

Senast ändrad: 2016-05-16