Mindfullnessbaserad återfallsprevention

Den här behandlingen vänder sig till dig som redan har en kontakt med oss inom Beroendecentrum Stockholm. Behandlingen ges på Magnus Huss-mottagningen.

Innehållet

Mindfulnessbaserad återfallsprevention är en gruppbehandling för dig som varit fri från alkohol, droger och beroendeframkallande läkemedel en tid, och vill lära dig strategier för att avhålla dig från återfall.

Mindfulness innebär att du övar på att vara medveten om dina upplevelser men också att du reflekterar över dem, istället för att undvika svåra känslor eller reagera vanemässigt.

I behandlingen får du prova nya förhållningssätt för att bättre kunna hantera stress, ångest, nedstämdhet, kroppslig smärta och substansbegär.

Programmet består av hemuppgifter som du gör dagligen. Dessa övningar gör du bland annat i form av meditationsövningar.

Något för dig?

Om du tycker att detta är något för dig, tala med din behandlare som kan hjälpa dig med en anmälan.

Frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att prata med din behandlare. 

Ljudfiler för Mindfulness-baserad återfallsprevention

Publicerad: 2020-09-18