Påsar med spice

Spice och andra nätdroger/NPS

Nätdroger är ett ord som har använts mycket i media. Från början syftade namnet på droger som såldes via internet, men idag används det snarare för preparat som är relativt nya på marknaden och/eller ännu inte är narkotikaklassade.

I Sverige klassas olika preparat som narkotika utifrån dess kemiska sammansättning. Om nya preparat dyker upp som har en annan kemisk sammansättning än redan kända droger, så är de inte per automatik narkotikaklassade även om de ger samma effekter och skador som preparat som är narkotikaklassade. Sådana nya preparat brukar därför kallas för "legal highs".

Att få ett preparat narkotikaklassat kan ta tid och droger kan alltså vara känt farliga trots att de inte har den klassningen. Beteckningen "Nya psykoaktiva substanser" (NPS) används allt oftare internationellt för att beskriva nya substanser som används i russyfte men som inte hunnit bli narkotikaklassade. Här beskriver vi några av de vanligaste nätdrogerna/NPS.

Spice

Spice - syntetiska cannabionider

Spice är ett samlingsnamn för olika substanser som liknar cannabis, så kallade syntetiska cannabinoider. Det består av torkade örter eller växtdelar (det är därifrån namnet spice kommer) där man har tillsatt den syntetiska cannabinoiden med hjälp av lösningsmedel. Spice kallas även fake weed eller legal weed och röks vanligen.

Liknande effekter som cannabis/THC

Spice kan innehålla många olika typer av substanser och säljas under många olika namn. Men gemensamt för syntetiska cannabinoider är att de binder till receptorer i hjärnan som sedan påverkar olika signalsystem, precis som cannabis (THC) gör. Rusen av dessa substanser ger liknande effekter och du kan till exempel bli mer avslappnad, lugn och glad, men kan också uppleva illamående och trötthet. Eftersom olika lösningsmedel används för att framställa spice får du också andra effekter under ett rus. Det kan handla om minskad muskelkontroll, ökad reaktionstid och sämre reflexer.

Syntetiska cannabinoider ger ofta ett kraftigare rus än cannabis eftersom att de också har centralstimulerande effekter (påverkan på det centrala nervsystemet).

På längre sikt kan du få rinnande näsa, hosta, irriterad hals, extrem trötthet, huvudvärk, ångest och nedstämdhet.

Tecken på överdos

Tecken på överdos kan vara stora pupiller, hyperaktivitet, upprymdhet, rastlöshet, bröstsmärtor, hallucinationer och kramper. En överdos innebär en ökad risk för psykos, illamående, kräkningar, kramper och njursvikt. I extrema fall kan du drabbas av epileptiska anfall.

 

MDPV

Katinon-derivat, t.ex MDPV

MDPV är ett slags katinon-derivat som hämmar upptag av noradreanlin och dopamin i det centrala nervsystemet. MDPV narkotikaklassades 2010. Det är ett vitt eller gulaktigt pulver som även kallas för badsalt, monkey dust, kannibaldrog och apdamm. Pulvret kan ätas, snusas, rökas och injiceras. Ruset varar cirka 3 till 6 timmar.

Det finns även andra katinon-derivat, till exempel mefedron, som liknar MDPV men som kan komma i form av "partypiller". 

Liknar amfetamin och ecstasy

Effekterna av MDPV liknar de av amfetamin och ecstasy. Du får bland annat hjärtklappning, förhöjt blodtryck, sömnlöshet och ångest.

Förutom att MDPV är skadligt för kroppen så är det också svårdoserat, vilket ökar risken för förgiftningar och överdoser. Symptom vid MDPV-förgiftning är förvirring, ångest, bröstsmärtor, oro, svettningar och muskelvärk.

Långsiktiga besvär

Eftersom MDPV är en relativt ny drog finns det inte så mycket forskning om skador och effekter på lång sikt. De skador man känner till har rapporterats av sjukvården när patienter har drabbats av förgiftning eller överdos som krävt vård på intensivvårdsavdelning.

 

HHC

HHC (hexahydrocannabinol)

HHC (hexahydrocannabinol) uppmärksammades i Sverige 2023 efter att ha sålts i godisbutiker och genom näthandeln.

HHC är en ny cannabinoid som är lik THC i sin kemiska struktur samt i effekt. Det kan se ut som smågodis men har framför allt rapporterats att intas genom vaping (inandning av ånga från elektroniska cigaretter). Efter att det uppmärksammats i media att många tonåringar kunnat köpa HHC så har substansen narkotikaklassats den 11 juli 2023.

 

 

Granskad av: Joar Guterstam, överläkare, specialist i psykiatri och beroendemedicin samt medicine doktor
Senast granskad: 2023-10-02