Sex, NO drugs & rock'n'roll på Stockholm Pride

Beroendecentrum Stockholm medverkade, för tionde året i rad, som utställare på Stockholm Pride. I vårt tält fick besökarna möta några av våra medarbetare men också praktiserande politiker. Det var många som ville diskutera, gissa sin promille, blåsa i alkometer, testa sin reaktionsförmåga och få en snygg tatuering.

– Stämningen har varit väldigt bra i tältet. Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete och vi har fått väldigt fint gensvar från de som besökt oss. Jag tycker även att vi har haft en mycket bra atmosfär mellan oss utställare som jobbade i vår zon, säger Christer Spångberg som är biträdande sektionschef och ansvarig för kvalitetsledningssystemet inom Beroendecentrum Stockholm.

Vår medverkan i Pride Park

Beroendecentrum Stockholm har sedan 2008 medverkat som utställare på Pride Park. För vi vill på ett inbjudande och lekfullt vis sätta fokus på vanor och negativa effekter av alkohol och narkotika för att stimulera till en diskussion. Men vi vill också nå ut till Stockholm Prides målgrupp. För enligt Folkhälsomyndighetens rapport "Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer", är det något vanligare bland homo- och bisexuella personer att ha riskabla alkoholvanor än bland heterosexuella personer. Rapporten visar också att det är främst yngre personer som har använt cannabis under de senaste 12 månaderna och bland dem använder homo- och bisexuella personer cannabis i större utsträckning än heterosexuella.

2007 startade vi upp en specialiserad HBT-mottagning. Vi fick därigenom bättre möjligheter att öka tillgängligheten för den här specifika målgruppen. Maria Ungdoms Ungdomsmottagning är HBTQ-certifierad av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Det är viktigt för oss att alla ska känna sig inkluderade och välkomna när de behöver råd, stöd och hjälp. På våra avdelningar och mottagningar möter därför patienterna inga fördömanden utan kunniga människor som är specialister på beroende.

– Vi är väldigt populära och omtyckta av våra besökare. Många tycker att vi gör en stor insats och att vi är ett viktigt inslag i Pride Park. Vi har en väldigt stor bredd och kunskap gällande beroendeproblem, vilket våra besökare ofta kommer fram och säger. I tältet ger vi råd, stöd och hjälp. Och vi ”mästrar” aldrig någon som kommer till tältet, säger Christer Spångberg.

Vårt koncept i Pride Park

Även i år medverkade vi under parollen "Sex, NO drugs & rock'n'roll". Vårt tält var inrett som en bar på en rockklubb. Men istället för alkohol erbjöd vi samtal kring alkohol och narkotika.

– Många frågor handlade om alkohol och promille. Besökarna vill exempelvis veta hur alkoholen påverkar kroppen, hur lång tid det tar för den att gå ur kroppen, hur mycket alkohol man måste dricka för att uppnå en viss nivå av promille och varför jag inte upplever samma berusning dag fyra och fem som under ett, säger Christer Spångberg.

I aktiviteten ”Fyllerikortet” fick besökarna gissa sin promille och sedan få svaret via en alkometer. Alla besökare som blåste i alkometern fick en vattenflaska med vår logga och texten ”Varannan vatten”. Utifrån resultatet fick vi en bra grund för en lekfull men ändå seriös diskussion kring alkoholkonsumtion.

– Att testa sin promille var väldigt efterfrågat. En del som var påtagligt berusade tidigt på kvällen försökte vi motivera till att dricka vatten istället för alkohol och att komma åter till tältet lite senare för att se om promillehalten sjunkit. Många av dem kom tillbaka lite senare under kvällen med lägre promille, berättar Christer Spångberg vidare.

I tältet kunde besökarna även göra ett "reaktionstest". Tanken med den aktiviteten var att inspirera till reflektion kring hur alkohol påverkar bland annat reaktionsförmågan. Det fanns även en tatueringsstudio där besökarna erbjöds en "låtsas-tatuering" med "Sex, NO drugs & rock'n'roll".

– Vår "låtsas-tatuering" var också väldigt populär. Många besökare tyckte att vår tatuering var parkens klart snyggaste, berättar Christer Spångberg.

I år medverkade även "praktiserande" politiker i vårt tält. Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd, och Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd, var årets "praktikanter". Politiker och besökarna fick därmed möjligheter att mötas för direkt diskussion. Och våra medarbetare fick möjligheter att berätta om Beroendecentrum Stockholm och vårt arbetssätt. Det bjöds på många spännande, nyttiga och roliga möten.

– Våra "praktiserande" politiker visade ett stort intresse kring vårt arbete i tältet och de fick själva kolla promillehalten på de besökare som ville det. Flest besökande fick Marie som deltog under lördagen, medan det var betydligt lugnare under Ellas pass några dagar tidigare. Uppskattningsvis hade vi nog nästan lika många besökande under lördagen som vi hade de första dagarna av Stockholm Pride, säger Christer Spångberg.

Thomas Björk har jobbat i Beroendecentrum Stockholms tält under de flesta år som vi varit utställare.

– Visst är det fortfarande så att de flesta som har ett beroende också kan känna skam och ångest över det. Men jag upplever att det idag är lite lättare att prata om beroende, framförallt inte bara om alkohol utan också om droger. Naturligtvis är det många besökare som inte vågar "öppna upp sig" om sina beroendeproblem men det frö jag kan så i ett samtal kanske gror lite längre fram. Vår närvaro i parken får ju inte bli för "allvarlig". Det är ett glädjens event men med ett visst allvar. Det blir också många samtal under veckan där samtalet leder till att personen vill prata om sin problematik. Glädjande är också att nyktra och drogfria besökare berättar om sina "resor". En kvinna berättade att det var tack vare samtalet i tältet med mig året innan som gjorde att hon nu firade ett års drogfrihet, säger Thomas Björk.

Du som vill ha hjälp

Välkommen till våra mottagningar om du vill ha hjälp. Du kan antingen söka direkt till oss, eller via din vårdcentral eller husläkare. Vi kan också ge råd till dig som är orolig för någon i din närhet.

Publicerad 2017-08-11