Kreativa grupper - "ett sammanhang för medmänsklig närvaro"

På en av våra LARO-mottagningar, Mottagning 44, hålls en skapandeverkstad varje vecka. ”Ett positivt sammanhang med medmänsklig närvaro” säger arbetsterapeut Jens Apelman.

Region Stockholms projekt Kultur och Hälsa gör det möjligt för vårdgivare att erbjuda olika former av konst och kreativt skapande. Bara på Beroendecentrum Stockholm finns exempel på både dans-, musik-, teater- och målargrupper.

Positiv inverkan på stress och välmående

På en av våra LARO-mottagningar, Mottagning 44, har man sedan hösten 2023 erbjudit en skapandeverkstad för sina patienter. Verkstaden håller öppet två timmar per vecka.

- Det har tagits emot jättebra! En del patienter hoppade på direkt medan andra har behövt lite tid för att våga testa. Nu värvar patienterna varandra på egen hand och vi har precis förlängt tiden på deltagarnas önskemål, med det enda motkravet att de hjälper till att städa. Det funkar jättebra och vi märker att initiativet uppskattas. Vissa har en hög stressnivå när de kommer men känner sig lugna och glada efteråt, säger Alva Nordström, en av de som leder gruppen.

Gemenskap, återhämtning och utforskande av identitet

Före och efter deltagandet fyller deltagarna i en känsloskattning och där blir det tydligt att träffarna bidrar till positiva känslor hos deltagarna.

- Sådana här former av aktiviteter ger patienterna möjlighet till gemenskap, återhämtning och att utforska sin identitet bortom droger och stigmatisering. När det gäller arbetsterapi inom beroendefältet så finns det ny forskning som visar att interventioner med fokus på att skapa drogfria rutiner kan vara väldigt hjälpsamt. Färdighetsträning i vardagsteknik och organisering är viktiga grundpelare för ett välfungerande liv, men det här har ett helt annat mervärde. Ett positivt sammanhang med medmänsklig närvaro, säger Jens Apelman, en av de som leder gruppen.

Lär av varandra

Antalet deltagare varierar mellan 5-7 stycken. En del har blivit ”stammisar” och har själva bidragit till materialsamlingen som börjar bli stor. Här finns allt från garn, lera, pärlplattor, läder och smyckesmaterial, till papper, akvarell- och akrylfärg, tuschpennor, kolkritor m.m. Deltagarnas olika intressen och förmågor gör träffarna till ett kreativt utbyte där man kan lära och inspireras av varandra.

Något annat som uppskattas är möjligheten att lyssna på musik tillsammans. Caroline Eriksson är en av patienterna som kommer till verkstaden regelbundet.

- Jag brukar göra smycken och ansvarar ofta för musiken. Ibland tar jag med mig fika också. Det är kul att bjuda de andra och att ha de här träffarna att se fram emot, säger Caroline Eriksson.

 

I bild: Jens Apelman, Viktor Wännström, Caroline Eriksson och Alva Nordström.

 

 

Publicerad 2024-05-03